ASSEMBLING ACTIVITIES
ENGINEERING WORKS
BUILDING ACTIVITIES
 
Production and assembling maxim. Tank for biogas in Dedelow, Germany for company ENTdelowe, Nemecko

Zariadenie na výrobu bioplynu

zákazník: 
ENTEC Umwelttechnik GmbH, Nauen, Nemecko
Stavebné miesto: 
Agrarian product GmbH, Dedelow, Nemecko
Začiatok montáže: 29.07.2001
Koniec montáže:   18.12.2001
Rozsah dodávky:
 2 oceľové nádrže (385.000 kg) vrátene schodiska, izolácie a opláštenia

 
 Sample Image
 

MOGET a.s. Vyrobil CBsoft, s.r.o., Powered by Joomla!